Διδακτορικές εργασίες

Οι εργασίες διδακτορικού επιπέδου έχουν συνήθως τη μορφή ερευνητικών εργασιών ή κριτικής ανάλυσης. Σκοπός των διδακτορικών εργασιών είναι η ανάδειξη της γνώσης του φοιτητή σε μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή, καθώς και η ικανότητά του να διεξάγει έρευνα που χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο νέες γνώσεις και  δεδομένα στο πεδίο για το οποίο εκπονείται η εργασία. Η ολοκλήρωση ενός διδακτορικού τίτλου μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια και έτσι οι φοιτητές αναμένεται να εργαστούν αρκετά σκληρά για την ολοκλήρωση του. Για το λόγο αυτό, η αποπεράτωση του απαιτεί πλήρη δέσμευση από τους φοιτητές, η οποία σε πολλές περιπτώσεις γίνεται εις βάρος άλλων υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων τους.

Οι απαιτήσεις των εργασιών σε επίπεδο διδακτορικού τίτλου πρέπει να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα ακαδημαϊκά πρότυπα και ως εκ τούτου η εκπόνηση τους αξιώνει εκτεταμένη έρευνα, ανάλυση και κριτική σκέψη.  Επιπρόσθετα, στα πλαίσια λήψης ενός διδακτορικού τίτλου, αναμένεται ότι οι υποψήφιοι ότι θα εφαρμόζουν με επιτυχία τις επικοινωνιακές δεξιότητες τους, καθώς πρέπει να είναι σε θέση να κοινοποιούν τα ερευνητικά τους ευρήματα σε άλλους ενδιαφερόμενους, τόσο προφορικά όσο και γραπτά μέσω των παρουσιάσεων σε συνέδρια, τη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και την υπεράσπιση της τελικής διατριβής τους σε μια ακαδημαϊκή επιτροπή.

Τέλος, οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να επιδείξουν υπομονή και επιμονή, καθώς η διδακτορική έρευνα είναι απρόβλεπτη και έτσι το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν διάφορες αποτυχίες ή προκλήσεις στην πορεία, είναι ιδιαίτερα αυξημένο.

Η εξειδικευμένη ομάδα που απαρτίζει τις ‘Φοιτητικές Εργασίες Κύπρου’ με τη 12χρονη εμπειρία της και τις ακαδημαϊκές ικανότητες της, μπορεί να βοηθήσει τους υποψήφιους διδάκτορες σε όλες τις φάσεις αποπεράτωσης της διατριβής τους. Μέσα από τα διάφορα στάδια συγγραφής ενός διδακτορικού, όπως την ερευνητική πρόταση/πρωτόκολλο, τη συστηματική ανασκόπηση, τη μεθοδολογία κλπ., οι συνεργάτες μας μπορούν να ανταποκριθούν στο υψηλό επίπεδο πνευματικής ικανότητας, πρωτοτυπίας και σκληρής δουλειάς που προϋποθέτει η απόκτηση ενός διδακτορικού τίτλου.